Czytelnia

Miesiąc z Antonim Kępińskim

21 maja 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Wartościowanie człowieka według jego użyteczności jest jedną z ujemnych cech cywilizacji technicznej.

Antoni Kępiński, Autoportret człowieka, s. 132.

Miesiąc z Antonim Kępińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?