Czytelnia

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

9 czerwca 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Na zachodzie czyta się Pismo Święte, a na chrześcijańskim Wschodzie się je poznaje.

Mój Chrystus, z Jerzym Nowosielskim rozmawia Zbigniew Podgórzec, Białystok 1993, s. 15.

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?