Czytelnia

Miesiąc z Blaise'em Pascalem

14 marca 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Gdyby człowiek zaczął od zgłębienia siebie, spostrzegłby, jak bardzo jest niezdolny przejść tę granicę. W jaki sposób część mogłaby poznać całość? — Będzie może dążył do poznania bodaj tych części, do których jest w jakimś stosunku ? — Ależ cząstki świata tak się łączą i zazębiają wzajem, iż wydaje mi się niemożliwe poznać jedną bez drugiej i bez wszystkiego.

Blaise Pascal, Myśli, Warszawa 1989, s. 91.

Miesiąc z Blaise'em Pascalem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?