Czytelnia

Miesiąc z Anną Świderkówną

17 lipca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Lud Biblii wiedział od wieków, że spotkanie z Bogiem to nieobliczalne ryzyko dla człowieka kruchego i grzesznego, ale wiedział także, iż spotkanie takie zawsze jest wielką łaską i zaproszeniem do nowego życia.

Anna Świderkówna, Biblia a człowiek współczesny, s. 118.

Miesiąc z Anną Świderkówną

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?