Czytelnia

Miesiąc z Simone Weil

11 maja 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Wyobraźnia pracuje stale nad zatykaniem wszelkich szczelin, którymi mogłaby przeniknąć łaska.

Simone Weil, Myśli, s. 147.

Miesiąc z Simone Weil

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?