Czytelnia

Miesiąc z Simone Weil

7 maja 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Wszędzie, gdzie tylko można, trzeba zakładać racjonalność w sensie kartezjańskim, to znaczy pewien mechanizm, po ludzku wyobrażalną konieczność, po to, by rzucić światło na to, czego się nie da do racjonalności sprowadzić.

Simone Weil, Świadomość nadprzyrodzona, s. 35.

Miesiąc z Simone Weil

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?