Czytelnia

Benedykt XVI

Kościół w Polsce

Małżeństwo i rodzina

Zbigniew Nosowski

Zbigniew Nosowski, Bardzo dobra nowina o Miłości w małżeństwie, w: Bądźmy świadkami Miłości, red. ks. Szymon Stułkowski, Poznań 2009.

O tym, że ksiądz może mówić pięknie, głęboko i mądrze o małżeńskim seksie — najlepiej świadczy przykład kapucyna, o. Ksawerego Knotza. Jego twórczość i działalność jest, według mnie, najlepszym dostępnym rozwinięciem teologii ciała zainicjowanej przez Jana Pawła II. Gorąco polecam książki o. Knotza: zarówno teologiczną monografię „Akt małżeński. Szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem”, jak i popularny poradnik „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków szukających Boga”. Jego liczne teksty są też powszechnie dostępne na stronie internetowej www.szansaspotkania.net. Wbrew pojawiającym się czasem w Kościele głosom krytycznym, o. Knotz nie głosi po prostu, że „seks jest fajny”. Dla niego seks nie tyle jest ze swej istoty święty, ile może być święty, może być doświadczeniem duchowym czy wręcz mistycznym. Chrześcijański seks święty w ujęciu o. Knotza to dużo więcej niż seks szczęśliwy.

Rzecz jasna, część duchownych może uznać, że woli nie ryzykować i nie poruszać tej tematyki szczegółowo w obawie przed popełnieniem pewnych błędów czy nawet ośmieszeniem. Ważne jednak, żeby przynajmniej potrafili i chcieli sygnalizować małżonkom, że pozytywne chrześcijańskie spojrzenie na ludzką seksualność istnieje, żeby chcieli zaprosić kompetentne osoby do mówienia na ten temat, żeby potrafili odesłać do dostępnej literatury.

A jak konkretnie?

Powyższe refleksje mogą wydawać się niektórym dość teoretyczne czy zbyt ogólne z punktu widzenia duszpasterzy. Co prawda, nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria, ale w jaki jednak sposób konkretnie wyrażać w duszpasterstwie troskę o małżeństwa? Poniżej tylko zasygnalizuję kilka pomysłów, które częściowo przedstawiałem już w innych publikacjach, m.in. w książce „Parami do nieba”, ale również podczas Synodu Biskupów w Rzymie. Mają one na celu ożywienie wśród katolików świeckich świadomości powołań do małżeństwa oraz umocnienie wszystkich małżeństw katolickich.

Cytuję fragment listu Krajowej Rady Katolików Świeckich do Konferencji Episkopatu Polski:

1)Proponujemy, aby liturgiczne wspomnienie Świętej Rodziny z Nazaretu mogło mieć stałe miejsce w kalendarzu liturgicznym w dniu 26 grudnia. W tym celu prosimy Konferencję Episkopatu Polski o rozważenie propozycji wystąpienia do Stolicy Apostolskiej z inicjatywą dokonania zmiany w kalendarzu liturgicznym — tak, aby w krajach, gdzie 26 grudnia jest dniem świątecznym wolnym od pracy, lokalne konferencje episkopatu otrzymały prawo podjęcia decyzji o obchodzeniu uroczystości Świętej Rodziny właśnie tego dnia;

2)Proponujemy, aby modlitwa Kościoła objęła w szczególny sposób sprawę świętości w małżeństwie i rodzinie — poprzez oficjalnie ogłoszony tydzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin pomiędzy Bożym Narodzeniem a uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki (25 grudnia - 1 stycznia);

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 następna strona

Benedykt XVI

Kościół w Polsce

Małżeństwo i rodzina

Zbigniew Nosowski

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?