Czytelnia

Język wiary i niewiary

Kościół w Polsce

Zespół Laboratorium WIĘZI, Zalety i przywary polskiego języka wiary, WIĘŹ 2011 nr 2-3.

„Ewangelizacja, w której wielką rolę odgrywa język, powinna odbywać się w przestrzeni kulturowej adresata, a nie ewangelizatora — zwraca uwagę o. Ksawery Knotz. Skuteczność ewangelizatora wymaga więc od niego znajomości dwóch języków — języka swojej wspólnoty religijnej i świeckiego języka kultury, w której chce ewangelizować, do której chce skierować swoje przesłanie. Gdy się zna tylko jeden język, ten religijny, jest się skazanym na porażkę ewangelizacyjną (i to jest poważny problem w Polsce). Znajomość jednego języka rodzi poczucie odrzucenia i wzmaga tendencję do zamknięcia się w swoim języku, aby go bronić przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z obcego świata, z którym nie można się już skutecznie porozumieć. Znajomość tylko jednego języka swojej kultury kościelnej to porażka, którą przedstawia się, dla lepszego samopoczucia, jako misję strzeżenia depozytu prawdziwej wiary i wierność dziedzictwu Ewangelii, by jej nie roztrwonić, nie rozpuścić. Ci, którzy wpadli w tę pułapkę, zaczynają walczyć ze światem, który ich nie rozumie i którego oni nie rozumieją — w ten sposób język konfrontacji i walki staje się ich alibi dla swojej nieporadności. Adresowany do wąskiej grupy ludzi sprawia, że Kościół umiera, niezdolny do komunikacji z otaczającym go światem”.

Największe zagrożenie wydaje się jednak tkwić w nas samych — wskazuje o. Jordan Śliwiński. To „brak przekonania, że myślenie z głębi wiary, a co za tym idzie — przekaz wiary, ma znaczenie dla świata, kultury i społeczeństwa dzisiaj”.

Opracował Zbigniew Nosowski

1 Język wiary to dla mnie język codziennego życia, które musi być przepełnione wiarą, bo ona jest nieodłączną częścią tego życia. Jako języka wiary używam z przyjaciółmi zwykłych wyrażeń, a nie tych z języka kościelnego. Często są one nasycone jakimś humorem, np. modlitwa w czyjejś intencji to dzwonienie do Góry. Takie rozumienie pojęcia język wiary przez A. Skowron-Nalborczyk sprawiło, że nie udzieliła ona dalszych odpowiedzi w ankiecie.
2 Ks. Józef Kudasiewicz, Duch Święty i Jego dary, Kraków 2008, s. 21.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Język wiary i niewiary

Kościół w Polsce

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?