Czytelnia

Kościół w Polsce

Jakub Pakulski, Kościół sam sobie szkodzi.

Apel ten na łamach WIĘZI wydawać się może zupełnie niepotrzebny. Publikują Państwo w sposób na tyle otwarty i życzliwy, by nawet mnie — nie-chrześcijanina, agnostyka i konstruktywnego antyklerykała — skłonić do regularnego intelektualnego wysiłku zrozumienia religijnego uniwersalistycznego punktu widzenia. Skoro redakcja zdecydowała się na publikację tej polemiki, to i w ten sposób współtworzy polifoniczną i merytoryczną debatę publiczną. Pluralizm nie jest — jak pisał cytowany w tym samym numerze WIĘZI przez Michała Królikowskiego i Krzysztofa Szczuckiego filozof prawa John Finnis — „złem, czymś, nad czym trzeba ubolewać”. To naprawdę piękna cecha liberalnej demokracji, która również uniwersalistom zapewnia prawo do uczestniczenia w życiu publicznym.

Jakub Pakulski

Jakub Pakulski — ur. 1992, Uczeń IX LO w Szczecinie, tegoroczny maturzysta. Finalista Olimpiady Filozoficznej, interesuje się głównie szeroko pojętą problematyką społeczną. Miłośnik ciętego humoru i długich spacerów. Publikował m.in. w „Przeglądzie”.

poprzednia strona 1 2 3

Kościół w Polsce

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?