Czytelnia

Jan Paweł II

Kobieta

Elżbieta Adamiak

Elżbieta Adamiak, Perspektywy nowego feminizmu, WIĘŹ 2005 nr 5-6.

Krytyczne spojrzenie w przeszłość Kościoła ma zatem służyć przyszłości, a dzieje się to poprzez sprawowanie posługi Kościoła dzisiaj, także w sytuacjach szczególnie dotykających kobiety. To dlatego istotne miejsce w nauczaniu społecznym i praktyce duszpasterskiej Kościoła powinny zająć takie tematy, jak dążenie do zrównoważonego uczestnictwa kobiet w podejmowaniu decyzji istotnych dla całego społeczeństwa, praw kobiet na rynku pracy, problemów bezrobocia (większego wśród kobiet), przemocy wobec kobiet (w miejscach publicznych, w pracy, także w domu) czy samotnego macierzyństwa. Chodziłoby także o przemianę w myśleniu, która spowoduje na przykład, że łączenie pracy zawodowej z domową przestanie być problemem tylko kobiet. W sumie chodzi zatem o dostrzeżenie, że zmieniająca się w olbrzymim tempie społeczna, kulturowa i polityczna rola kobiet powinna nieść ze sobą przemyślenie na nowo tożsamości i roli mężczyzn we wszystkich sferach życia.

poprzednia strona 1 2 3

Jan Paweł II

Kobieta

Elżbieta Adamiak

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?