Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 17 czerwca 2014

Przyjaciel grzeszników. Boga portret własny

Nakładem Wydawnictwa M ukazała się właśnie książka Przyjaciel grzeszników. Boga portret własny autorstwa ks. Grzegorza Strzelczyka, członka zespołu Laboratorium WIEZI.

Bóg zaskakuje, nieraz tak bardzo, że aż trudno nam wyjść poza nasze myślowe schematy i przyjąć Go takim, jakim jest naprawdę. A wystarczy tylko wsłuchać się w Jego opowieść o Sobie. Każda karta Biblii to kolejna odsłona Bożego autoportretu.

Fragment książki:

„Bóg wchodzi w naszą historię jako człowiek i nie zatrzymuje się przed niczym, nawet przed śmiercią za nas. Święty Jan zapisał w Ewangelii słowa Jezusa: «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich» (J 15,13). Chrystus wypowiedział to zdanie nie tylko po to, by nam zostawić ładny aforyzm, ale wypełnił je sobą mimo dramatycznych okoliczności, w jakich przyszło Mu umierać – niesprawiedliwości, poniżenia, okrucieństwa. Wytrwał w ludzkiej wierności Ojcu aż do końca. Spróbujmy sobie na chwilę wyobrazić, że jesteśmy na miejscu Boga-Ojca i widzimy to wszystko, co ludzie robią Jezusowi, jaki ból Mu sprawiają. Czy bylibyśmy w stanie utrzymać nerwy na wodzy? Czy raczej wybuchnęlibyśmy gniewem i walnęli piorunami w oprawców? Ojciec jednak nie zareagował tak na cierpienie, które ludzie sprawiali Jego Synowi: «On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?» (Rz 8,34). To szczyt objawienia miłosiernego oblicza Ojca.

Dzięki Chrystusowi dowiedzieliśmy się, że Bóg wobec grzechu nie tylko wstrzymuje gniew, ale reaguje propozycją przebaczenia. Albo jeszcze głębiej: ze skutkami naszego grzechu radzi sobie tak, że bierze je na siebie. Aż po śmierć. W Starym Testamencie – choć wątki miłosierdzia wobec słabych już się pojawiają – nie znajdziemy jeszcze takiego obrazu Boga. Zdaje się, że musiał przyjść do nas jako człowiek i opowiedzieć o tych swoich cechach, których dotąd nie udawało nam się odczytać – może dlatego, że nie mieściły nam się w głowach”.


Grzegorz Strzelczyk – ur. 1971. Ksiądz archidiecezji katowickiej, doktor teologii dogmatycznej. W latach 2009–2012 był prodziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Autor m.in. Traktatu o Jezusie Chrystusie w ramach pierwszego tomu Dogmatyki WIĘZI i Teraz Jezus. Na tropach żywej chrystologii. Stały współpracownik WIĘZI i członek Zespołu Laboratorium WIĘZI. Od kilkunastu lat wolontariusz w ośrodku wychowawczo-opiekuńczym Caritas. Mieszka w Katowicach.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?