Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 19 grudnia 2014

Czy wolna wola jest złudzeniem

19 grudnia (piątek) o godz. 18:30 w Płockim Domu Darmstadt, przy ul. Stary Rynek 8 odbędzie się panel dyskusyjny z cyklu: „Laboratorium idei”. Temat najbliższego spotkania: „Czy wolna wola jest złudzeniem?”. Wśród zaproszonych gości jest o. Michał Paluch, członek Zespołu Laboratorium „Więzi”.

„Laboratorium idei” to spotkania, które mają na celu eksplorację nurtów filozoficzno-religijnych, prześwietlanie założeń popularnych „idei”, badanie kontrowersji światopoglądowych. To próba odkrycia koncepcji obecnych w kulturze, życiu społeczno-politycznym, filozofii nauki, sztuce, literaturze. To ukazanie ich znaczenia i zestawienie stanowisk naukowych i religijnych, społecznych i jednostkowych, a nade wszystko popularyzowanie wartości zmysłu badawczego i wolnego dyskursu.

Zaproszeni goście:
Tomasz Terlikowski – dziennikarz, doktor filozofii, publicysta, tłumacz, pisarz i działacz katolicki, redaktor naczelny portalu fronda.pl i Telewizji Republika.
O. Michał Paluch – dominikanin, doktor habilitowany teologii dogmatycznej, były rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie, obecnie wykładowca tej uczelni, regens Polskiej Prowincji Dominikanów, członek Zespołu Laboratorium WIĘZI.
Paweł Boguszewski – doktor nauk biologicznych w zakresie biologii – neurofizjologii Instytut Biologii Doświadczalnej im Marcelego Nenckiego PAN.

Czy wola poprzedza nasze postępowanie i jest jego sprawcą, czy też jest złudzeniem, nadawaniem sensu zachowaniom, szukaniem racjonalnego uzasadnienia działań zdeterminowanym przez ogół czynników, które na nas oddziałują? Czy jesteśmy produktem biologii, wewnętrznego determinizmu czy też przypadkowych wpływów otoczenia? Czy ktoś we mnie podejmuje decyzje? Czy rządzą nami przypadek i determinizm? Czy jesteśmy świadomymi autorami wyborów i zachowań? Czy istnieje dualizm między świadomym umysłem i aktywnością mózgu?

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?