Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 28 kwietnia 2016

Życie Genevieve de Gaulle Anthonioz

Sprzeciw wobec tego, czego nie wolno zaakceptować

Gorąco zapraszamy na kolejne spotkanie drugiego semestru seminarium „Katoliczki i kwestia kobieca”, które odbędzie się w czwartek 28 kwietnia o godz. 18.30 w siedzibie redakcji „Więzi” przy ul. Trębackiej 3. Spotkanie nosi tytuł „Życie Geneviève de Gaulle Anthonioz jako sprzeciw wobec tego, czego nie wolno zaakceptować”. O francuskiej bohaterce ruchu oporu z okresu drugiej wojny światowej opowie Mascha Joint Lambert, wieloletnia stała wolontariuszka Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, który jest współorganizatorem spotkania. Spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie na język polski. Jest wciąż przewidzianych kilka miejsc dla wolnych słuchaczy, których prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy Laboratorium „Więzi”.

Geneviève de Gaulle Anthonioz (1920-2002) symbol francuskiego ruchu oporu w czasie drugiej wojny światowej, więźniarka obozu Ravensbrück, wieloletnia przewodnicząca Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, działaczka społeczna.

Jej życie było sprzeciwem wobec zła i nieszczęścia dotykającego drugiego człowieka. Jako młoda dziewczyna w czasie II Wojny Światowej aktywnie działała we francuskim ruchu oporu, za co trafiła do obozu w Ravensbrück. Po wyzwoleniu została współzałożycielką francuskiego Związku Deportowanych i Uczestników Ruchu Oporu (ADIR), którego członkowie m.in. występowali jako świadkowie podczas procesów nazistów. Spotkanie z ojcem Józefem Wrzesińskim, kapelanem działającym w obozowisku pod Paryżem w Noisy Le Grand, w którym przebywały bezdomne rodziny, pokazało jej palący problem nędzy w powojennym społeczeństwie. Wspierała ojca Józefa Wrzesińskiego w działaniach na rzecz przywrócenia godnych warunków życia rodzinom żyjącym w Noisy le Grand. Kiedy inicjatywa ojca Józefa rozwinęła się w Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat, została jego wieloletnią przewodniczącą. Walczyła o to, aby przesłanie Ruchu, jakim było uznanie ubóstwa za naruszenie praw człowieka i podjęcia działań na rzecz budowania solidarnego społeczeństwa, dotarło do elit politycznych i intelektualnych w kraju i na forum międzynarodowym. Przyczyniła się do przyjęcia przez Francję ustawy przeciwdziałającej ubóstwu w 1997 roku.

27 maja 2015 Geneviève de Gaulle spoczęła wraz z drugą wybitną działaczką ruchu oporu, Germaine Tillonn na paryskim Panteonie, wśród zasłużonych Francuzów.

Postać bohaterki spotkania przybliży nam Mascha Joint Lambert, wieloletnia stała wolontariuszka Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat. Po upadku Muru Berlińskiego wraz z mężem Louisem Joint Lambertem przenieśli się do Wschodnich Niemiec w okolice Berlina, aby działać na rzecz zbliżenia się społeczeństw w Europie Środkowo Wschodniej. Obecnie działa w ramach inicjatywy Idées pour les Européens (Idee dla Europejczyków), która łączy upamiętnienie doświadczeń wojen światowych z budowaniem kultury pokoju.

Spotkanie odbędzie się w języku francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski.

Współorganizatorem jest Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat Polska

Najbliższe spotkanie:
czwartek, 28 kwietnia, godz. 18.30
redakcja „Więzi”, ul. Trębacka 3 w Warszawie

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?