Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

20 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Czas oczekiwania jest również czasem wzrastającej nadziei, w którym najważniejsze okazuje się to, co niewidzialne dla oczu, lecz święte w Bożych planach.

abp Józef Życiński, Okruchy wartości, s. 30.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?