Czytelnia

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

16 lutego 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

„Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego” (J 7, 17). Kto jej nie spełnia, ten w zwierciadle zobaczy tylko samego siebie, a kiedy się odwróci, zapomni tę twarz (tak jest mało ważna).

Hans Urs von Balthasar, Duch chrześcijański, s. 88.

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?