Czytelnia

Miesiąc z Hanną Malewską

17 października 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Bóg w stajence? Myśl, która obejmuje trwogą. I przygnębia: bo gdzież jest wobec tego nasze miejsce? Ale odpowiedź na to jest prosta i chyba pokrzepiająca. W tejże samej stajni, jak najbliżej Niego.

Hanna Malewska, O odpowiedzialności i inne szkice, Kraków 1987, s. 162.

Miesiąc z Hanną Malewską

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?