Czytelnia

Miesiąc z Hanną Malewską

4 października 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Każdy chyba, kto pożył dłużej i nie całkiem ślepo, czuje [...] do głębi oświecony żalem, że t y l k o m i ł o ś ć ma w życiu istotną cenę (C'est l'amour seul qui compte — powiedziała przed śmiercią św. Teresa z Lisieux). Że czas bez miłości jest prawdziwą pustynią. Że grzechy przeciw miłości — jakże często niedostrzegalne zrazu grzechy zaniedbania — są najkrwawszymi grzechami całego naszego życia.

Hanna Malewska, O odpowiedzialności i inne szkice, Kraków 1987, s. 102.

Miesiąc z Hanną Malewską

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?