Czytelnia

Miesiąc z Henrim Nouwenem

8 kwietnia 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Zmartwychwstały Pan pociąga wszystkich ludzi za sobą do nowego i wiecznego życia. Jezus, który w pełni uczestniczył w całym naszym bólu, chce, byśmy my uczestniczyli w pełni w Jego radości. Jezus, człowiek radości, pragnie, byśmy byli ludźmi radości.

Henri J. M. Nouwen, Kielich życia, Znak 2002, s. 40

Miesiąc z Henrim Nouwenem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?