Czytelnia

Miesiąc z Czesławem Miłoszem

16 września 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Nie wymagać od ludzi
Zalet, dla których nie są stworzeni:
Harmonii rozumowań, wierzeń ze sobą
Niesprzecznych, zgody
Pomiędzy uczynkami i wiarą, pewności.

Czesław Miłosz, Obrzęd, w: To.

Miesiąc z Czesławem Miłoszem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?