Czytelnia

Miesiąc z Henrim Nouwenem

7 kwietnia 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Vincent van Gogh namalował Cię jako słońce we wskrzeszeniu Łazarza. Chciał przez to wyrazić swe uwolnienie od ciemności, od swej zniewalającej przeszłości.

Henri J.M. Nouwen Wołanie o miłosierdzie, s. 99.

Miesiąc z Henrim Nouwenem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?