Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

14 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

W argumentacjach teologicznych, rozwijanych przez miejscowych intelektualistów [znawców biologii sensu], Bóg nazywany jest Najwyższą Wonią i Najwyższym Węchem. Refleksja ludzka jest nieuchronnie związana z podłożem biologicznym; tylko aniołom przypisuje się niezależność od tego podłoża.

abp Józef Życiński, Wiara wątpiących, s. 45.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?