Raporty

Małżeństwo: reaktywacja

Przedstawiamy Państwu raport Laboratorium WIĘZI Małżeństwo: reaktywacja, który ukazał się w WIĘZI 2009 nr 11-12.

Małżeństwo: reaktywacja – to śmiała teza w czasach, kiedy pięknie o małżeństwie mówią przede wszystkim przedstawiciele przemysłu ślubnego i środowiska homoseksualne. Tę właśnie tezę stawia jednak Laboratorium WIĘZI w swoim kolejnym raporcie.

Przedstawiamy najpierw społeczną i kulturową sytuację małżeństwa – w opisach encyklopedycznych, w starożytności i współcześnie w wybranych krajach. To część opisowa raportu. W części diagnostycznej zastanawiamy się także nad istotą małżeństwa i jego przyszłością. Czynimy to tym razem bez odwoływania się do argumentów religijnych. Uznaliśmy bowiem, że warto spróbować uzasadnić specyfikę małżeństwa jako relacji międzyludzkiej w kategoriach ogólnoludzkich.

Autorzy raportu zaskakująco świeżym językiem przedstawiają małżeństwo jako radykalną bliskość dwóch radykalnie odmiennych osób: kobiety i mężczyzny. Dowodzą, że choć małżeństwo jest sprawą bardzo osobistą, to jednak nie jest sprawą tylko prywatną. Przekonują, że, paradoksalnie, dopiero teraz – w świecie po rewolucji seksualnej, po emancypacji i wyzwoleniu kobiet – łatwiej będzie odkryć prawdziwy sens tej zupełnie wyjątkowej wspólnoty, jaką jest małżeństwo.

Podsumowaniem raportu jest synteza przygotowana przez członków Zespołu, którą w postaci slajdów mogą Państwo pobrać na własny komputer.

prezentacja w pliku Power Point pobierz prezentację multimedialną

Ewa Karabin
Mężczyzny i niewiasty porządne złączenie. O małżeństwie encyklopedycznie
Ks. Franciszek Longchamps de Bérier Dość egzotycznie, ale monogamicznie. Małżeństwo w prawie rzymskim - i dzisiaj
Tomasz Ponikło
Czym jest małżeństwo? Krótka historia zmian w prawie
Joanna Petry Mroczkowska
Małżeństwo: kwestia dyskusyjna. Spory i argumenty w USA
Joanna Pietrzak-Thébault,Formy życia wspólnego Francuzów
Małżeństwo służy do miłości. Ankieta Laboratorium WIĘZI
Marek Rymsza
Małżeństwo nie jest sprawą prywatną
Maria Rogaczewska
Monika Waluś
Po rewolucji seksualnej: małżeństwo?
Małżeństwo: reaktywacja. Podsumowanie raportu Laboratorium WIĘZI

Odpowiedzi na ankietę Laboratorium WIĘZI dotyczącą małżeństwa wydały nam się na tyle ciekawe, że nie zadowoliliśmy się jedynie ich podsumowaniem (Małżeństwo służy do miłości) i wybrane odpowiedzi zamieszczamy poniżej w całości.

Ankietowani odpowiadali na pięć pytań:

1. Czy małżeństwo jest dobre dla człowieka? Dlaczego?
2. Czy/dlaczego pojęcie małżeństwa powinno być zarezerwowane dla trwałej relacji jednej kobiety i jednego mężczyzny?
3. Czy/dlaczego pojęcie małżeństwa ma być zarezerwowane dla relacji dwojga osób, a nie większej ich liczby?
4. Jak uzasadniać specyfikę relacji małżeńskiej, gdy zarejestrowane związki partnerskie mogą dawać podobne konsekwencje prawne?
5. Czy w świecie po rewolucji seksualnej małżeństwo ma przyszłość?

Wypowiedzi ankietowanych – członków Zespołu Laboratorium WIĘZI oraz zaprzyjaźnionych małżeństw – są bardzo zróżnicowane, zarówno w treści, jak i w kształcie. Pozostawiliśmy autorom zupełną dowolność, co przyniosło wiele form odpowiedzi: od krótkich haseł odnoszących się do konkretnych pytań po dłuższe refleksje o małżeństwie. W prezentowanych wypowiedziach zachowaliśmy oryginalną formę tekstów.

Anna Karoń-Ostrowska, Anna i Bogdan Białek, Agata i Krzysztof Jankowiakowie, Jolanta i Krzysztof Jedlińscy, Ewa i Marcin Kiediowie, Danuta i Tomasz Kycia, Justyna i Michał Melonowscy, Krystyna i Piotr Wojciechowscy, Kalina Wojciechowska i Jerzy Żak

Archiwum raportów Laboratorium WIĘZI

Język wiary i niewiary

czytaj więcej

Wierzę, więc działam

czytaj więcej

Małżeństwo: reaktywacja

czytaj więcej

Nowi ateiści

czytaj więcej

Kościół jest kobietą

czytaj więcej

Dziś i jutro polskiej wiary

czytaj więcej

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?